CÂU CHUYỆN VỀ G3VN

CBO G3VN - 8 NĂM

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

 

Hành trình G3VN:

Suốt 8 năm hoạt động, G3VN đã mang những giá trị

nhân văn lan tỏa đến cộng đồng và sát cánh cùng

cộng đồng thông qua các dự án hỗ trợ kết nối điều

trị người nhiễm HIV/AIDS, cung cấp dịch vụ xét

nghiệm HIV tại cộng đồng. G3VN luôn hướng đến

một cộng đồng MSM - TG được đối xử bình đẳng 

được chăm sóc về sức khỏe tinh thần, tạo sinh kế

phát triển ổn định cùng giá trị cốt lõi là tôn trọng

sự đa dạng và "Đồng cảm, sẻ chia".

DỊCH VỤ NỔI BẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA G3VN

 

ĐỐI TÁC