CÂU CHUYỆN VỀ G3VN

CBO G3VN - 8 NĂM

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

 

Hành trình G3VN:

Hơn 10 năm phát triển, ngoài các hoạt động hỗ trợ người nhiễm

HIV/AIDS, G3VN không ngừng vận động quyền, tập huấn nâng cao

năng lực và giá trị cốt lõi của nhóm đối tượng người chuyển giới, người

chuyển giới hành nghề và nam quan hệ đồng giới. G3VN luôn hướng

đến một cộng đồng LGBT được đối xử bình đẳng, được chăm sóc về

sức khỏe tinh thần, được hỗ trợ nâng cao năng lực để phát triển

ổn định cùng giá trị cốt lõi là tôn trọng sự đa dạng và đồng cảm, sẻ chia.

DỊCH VỤ NỔI BẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC