G3VN

Thành lập: 1/11/2011
Tên đầy đủNhóm Giới Tính Thứ 3 Tại Việt Nam.
Tên viết tắt: G3VN
Nâng cấp thành doanh nghiệp hội: 6/9/2016
Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cộng đồng G3VN

 

Sứ mệnh của G3VN: 
G3VN là tổ chức hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe, tinh thần và phát triển sinh kế cho cộng đồng MSM-TG.

Nhiệm vụ:
• G3VN cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội khác cho cộng đồng TG-MSM; 
• Kết nối mạng lưới các tổ chức cộng đồng TG-MSM và các cơ sở cung cấp dịch vụ khác. 
• Tự phát triển và nâng cao năng lực toàn diện của tổ chức, tìm kiếm nguồn lực và hỗ trợ sinh kế.

Giá trị cốt lõi của tổ chức:

Tôn trọng sự đa dạng
Đồng cảm và sẻ chia

Định hướng PT: G3VN ưu tiên phục vụ cho nhóm MSM-TG tại địa bàn TP. HCM

Các hoạt động chính của nhóm:
- Truyền thông Phòng chống HIV/AIDS
- Phân phối BCS và chất bôi trơn miễn phí
- Bán BCS và chất bôi trơn
- Cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV do cộng đồng thực hiện và test nhanh (trợ giá và có thu phí)
- Phát triển các dịch vụ sinh kế (trang điểm, thẩm mỹ, v.v…)

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn trong tất cả hoạt động dự phòng HIV/AIDS trên nhóm MSM-TG (LGBT) .
Vì chúng tôi là G3VN!