Dự án clink dự án kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía nam

Dự án CLINK – Community HIV Link – Northern Mountains  là dự án kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía nam do tổ chức phi chính phủ USAID – Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ tài trợ. G3VN là một trong những CBO dưới sự điều phối của trung tâm Life triển khai thực hiện dự án. Dự án có ba mục tiêu chính: (1) Cung cấp dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng góp phần thực hiện các mục tiêu “90-90-90” tại địa bàn dự án. (2) Tăng cường nhân lực và năng lực tổ chức cho các tổ chức dựa vào cộng đồng đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS. (3)Tăng cường năng lực thực hiện vận động chính sách liên quan đến HIV cho các tổ chức dựa vào cộng đồng đang hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS.

G3VN đã được tài trợ và thực hiện dự án từ năm 2013, đã chuyển gởi 90% trong số 1680 khách hàng tiếp cận được; tìm ra 5,9% số khách hàng MSM dương tính mới trên tổng số khách đồng ý tham gia xét nghiệm HIV và kết nối họ vào chương trình điều trị tại các phòng khám ngoại trú OPC (năm 2017). Và cho đến thời điểm hiện tại, G3VN vẫn đang cố gắng từng ngày để thực hiện dự án, hỗ trợ cộng đồng MSM, TG một cách tốt nhất. Mục tiêu của G3VN đặt ra là: Mục tiêu 1: Đến cuối dự án, MSM, TG được nhóm G3VN tiếp cận, sẽ được cung cấp đầy đủ các gói dịch vụ theo quy định của dự án Quỹ Toàn Cầu để cải thiện sức khỏe tốt hơn. Mục tiêu 2: Thành viên ban điều hành G3VN được nâng cao năng lực quản lý và tiếp cận viên được nâng cao kỹ năng tiếp cận chăm sóc, hỗ trợ cho người chuyển giới và duy trì việc kết nối thân thiện với các cơ sở y tế trong địa bàn hoạt động của mình.

Các hoạt động triển khai dự án của G3VN là: Tìm kiếm khách hàng MSM (tập trung vào MSM mại dâm và có sử dụng ma túy) thông qua truyền thông trực tiếp và qua mạng xã hội. Tổ chức các buổi truyền thông nhóm nhỏ và truyền thông nhóm lớn cho khách hàng MSM để cung cấp thêm các kiến thức và kỹ năng dự phòng lây nhiễm HIV và STIs. Tổ chức các buổi tư vấn nhóm cho khách hàng MSM và xét nghiệm HIV lưu động nhằm tăng cường chuyển gửi HTC. Tổ chức các buổi họp giao ban giữa ban điều hành và tiếp cận viên, hợp tác kết nối với các cơ sở y tế,…

Được sự tin tưởng của tổ chức phi chính phủ USAID, trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống Life, G3VN đã triển khai thực hiện dự án Clink xuyên suốt 6 năm và đã góp phần không nhỏ trong hỗ trợ nhóm MSM, TG trong kết nối, điều trị và phòng ngừa lây nhiễm HIV.

Gọi điện thoại
0906.200.902
Chat Zalo