Cao Trần Quốc Bình

Là người nhiệt tình và trách nhiệm, và luôn hướng đến việc phát triển cộng đồng người chuyển giới nữ

Chức vụ

 Tiếp cận viên

Mục tiêu nghề nghiệp

Hỗ trợ càng nhiều chị em chuyển giới càng tốt

Kỹ năng chuyên môn

  • Tư vấn và can thiệp hỗ trợ cho cộng đồng người chuyển giới

Kinh nghiệm làm việc:

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cộng đồng

Liên hệ:

Email: mc.thaianh1269@gmail.com

Số điện thoại: 0938133818