G3VN

Công ty G3VN

Thành lập: 1/11/2011

Tên đầy đủ:  Nhóm Giới Tính Thứ 3 Tại Việt Nam.

Tên viết tắt: G3VN

Nâng cấp thành doanh nghiệp xã hội: 6/9/2016

Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cộng đồng G3VN

Sứ mệnh của G3VN:

G3VN là tổ chức hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe, tinh thần và phát triển sinh kế cho cộng đồng nam quan hệ đồng giới và người chuyển giới.

Nhiệm vụ:

• Tập huấn, nâng cao giá trị cốt lõi, năng lực của nhóm cộng đồng đích.

• G3VN cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội khác.

• Kết nối mạng lưới các tổ chức cộng đồng chuyển giới và nam quan hệ với nam với các cơ sở cung cấp dịch vụ thân thiện, nhạy cảm giới

• Tự phát triển và nâng cao năng lực toàn diện của tổ chức, tìm kiếm nguồn lực và hỗ trợ sinh kế

Giá trị cốt lõi của tổ chức:

+ Tôn trọng sự đa dạng

+ Đồng cảm và sẻ chia

Định hướng phát triển:

G3VN ưu tiên phục vụ cho nhóm MSM-TG tại địa bàn TP. HCM