DƯƠNG NHƯ THUẦN

Là một người thích tìm hiểu về mọi thứ xung quanh, yêu động vật, thích hoạt động cộng đồng. Luôn có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức.

Chức vụ

Tiếp cận viên cộng đồng

Mục tiêu nghề nghiệp

Hỗ trợ cộng đồng, tư vấn tâm lí, thay đổi hành vi, hỗ trợ dự phòng và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Kỹ năng chuyên môn

Laytest, Tư vấn và hỗ trợ chuyển gửi điều trị Prep/Pep/B20, tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ cho các bạn trẻ có hành vi nguy cơ tình dục không an toàn.  Tham gia nhiều khoá đào tạo kĩ thuật chuyên môn về tư vấn, giảm hại các chất kích thích

Kinh nghiệm làm việc:

4 năm hỗ trợ cộng đồng MSM về lĩnh vực HIV/AIDS, Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và chăm sóc khách hàng (Sales). Tham gia nhiều hoạt động truyền thông về Prep, tổ chức hỗ trợ sự kiện cho cộng đồng. Kinh nghiệm làm phỏng vấn, khảo sát khách hàng, thu thập thông tin về các bệnh tình dục. Tham gia nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng.

Thành tích đạt được:

 Hỗ trợ kết nối điều trị cho nhiều ca B20 và ca PrEP trong suốt quá trình gắn bó với công việc. Nhận nhiều bằng cấp, chứng chỉ về điều trị, chăm sóc, kiến thức về HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tham gia nhiều hoạt đồng truyền thông thay đổi hành vi cho MSM.

Liên hệ:

  • Email: anhquan199172@gmail.com@gmail.com
  • Số điện thoại: 0326 593 733