Phạm Hồng Sơn

Tự hào là một người trong cộng đồng và luôn hướng đến lợi ích của cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là quyền chăm sóc sức khỏe và phát triển.

Chức vụ

 Giám đốc

Mục tiêu nghề nghiệp

Phát triển G3VN trở thành đơn vị hàng đầu trong việc thúc đẩy quyền chăm sóc sức khỏe và phát triển của cộng đồng dễ bị tổn thương.

Học vấn

Cử nhân Khoa Công tác xã hội Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Kỹ năng chuyên môn

  • Kỹ năng chuyên môn về công tác xã hội hỗ trợ các nhóm đối tượng đích
  • Kỹ năng kêu gọi nguồn lực cộng đồng (crowdfunding) và viết đề xuất kêu gọi tài trợ trong và ngoài nước
  • Kỹ năng phát triển, định hướng tổ chức

Kinh nghiệm làm việc:

  • 2011 – hiện tại: Chuyên gia cộng đồng về an toàn tình dục

  • 2022 – hiện tại: Quản lý và điều phối các dự án sáng kiến phát triển cộng đồn

Thành tích đạt được:

  • Phát triển thành công tổ chức dựa vào cộng đồng G3VN và tiên phong trong mô hình phòng khám dựa vào cộng đồng Galant Clinic
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc can thiệp và phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng dễ bị tổn thương

Liên hệ:

  • Email: song3vn@gmail.com
  • Số điện thoại: 090 620 09 0