Hoàng Thái Anh

Là người nhiệt huyết và chỉnh chu trong công việc. Luôn hướng đến những điều mới mẻ và không ngại bứt phá vùng an toàn.

Chức vụ

Truyền thông viên / kiêm quản lý dự án

Mục tiêu nghề nghiệp

Phát triển và học hỏi đến mức tối đa ở vị trí đảm nhiệm.

Kỹ năng chuyên môn

  • Kỹ năng chuyên môn về công tác xã hội hỗ trợ các nhóm đối tượng đích
  • Kỹ năng kêu gọi nguồn lực cộng đồng (crowdfunding) và viết đề xuất kêu gọi tài trợ trong và ngoài nước
  • Kỹ năng viết content và lên ý tưởng cho hoạt động truyền thông, sự kiện, hoặc theo yêu cầu Kỹ năng networking, trình bày trước đám đông, và dẫn chương trình
  • Kỹ năng anh văn TOEIC 865

Kinh nghiệm làm việc:

  • 2018 – hiện tại: Truyền thông, quản lý dự án và kêu gọi nguồn lực tại Doanh nghiệp xã hội G3VN

    2018 – hiện tại : Người dẫn chương trình cho sự kiện cộng đồng G3VN

Thành tích đạt được:

  • Thúc đẩy sự hiện diện của người chuyển giới nữ hành nghề thông qua các chiến dịch truyền thông “TTransSex-tions” và “Red Umbrella Fund”
  • Nằm trong team gây quỹ và huy động thành công >75.000 USD

Liên hệ:

Email: mc.thaianh1269@gmail.com

Số điện thoại: 0938133818