Nguyễn Quốc Việt

Có trách nhiệm với công việc

Chức vụ

Tiếp cận viên cộng đồng

Mục tiêu nghề nghiệp

Can thiệp giảm hại, thay đổi hành vi và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS

Kỹ năng chuyên môn

Laytest, Tư vấn và hỗ trợ chuyển gửi điều trị Prep/Pep/B20, tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ cho các bạn nằm trong nhóm dễ bị tổn thương.

Kinh nghiệm làm việc:

8 năm kinh nghiệm hỗ trợ cộng đồng MSM/TG về lĩnh vực HIV/AIDS

Thành tích:

Hỗ trợ kết nối điều trị cho hơn 100 ca B20 và HƠN 200 ca PrEP trong năm 2022, Tham gia nhiều hoạt đồng truyền thông thay đổi hành vi cho msm/tg, giảng viên cộng đồng

Liên hệ:

Email: quocviet.dkny@gmail.com

Số điện thoại: 0962979353