NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU

Là người chuyển giới nên thích hoạt động cộng đồng.

Chức vụ

Tiếp cận viên cộng đồng

Mục tiêu nghề nghiệp

Hổ trợ cộng đồng hết sức có thể

Kỹ năng chuyên môn

Laytest, Tư vấn và hỗ trợ chuyển gửi điều trị Prep/Pep/B20, tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ cho các bạn nằm trong nhóm dễ bị tổn thương.

Kinh nghiệm làm việc:

8 năm làm cộng đồng, hỗ trợ kết nối điều trị cho hơn 100 ca B20 và HƠN 200 ca PrEP trong năm 2022, Tham gia nhiều hoạt đồng truyền thông thay đổi hành vi cho msm/tg, giảng viên cộng đồng

Liên hệ:

  • Email : peanhquynh@yahoo.com, truclinh.vntg@gmail.com
  • Số ĐT : 0778065189