Nguyễn Văn Bạn

 Trong công việc luôn trách nhiệm và sáng tạo với những phương án tối ưu, nhanh chóng, hiệu quả. Trong các mối quan hệ sẽ là người chủ động lắng nghe và chia sẻ.

Chức vụ

Trợ lý kế toán

Mục tiêu nghề nghiệp

Học hỏi và hoàn thành tốt các công việc hành chính của các dự án. Phấn đấu viết được đề xuất dự án.

Kỹ năng chuyên môn

Giao tiếp, Thấu Cảm, Chuyên môn Công Tác Xã Hội

Kinh nghiệm làm việc:

Dự án sinh viên “Tắc Kè Hoa”, CTV dự án “Hỗ Trợ Nâng Cao Năng Lực Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên LGBT”, Nghiên Cứu Khoa Học “Trẻ em khuyết tật học tập”, Bộ phận đào tạo- maketing- chăm sóc khách hàng tại học viện Mogin (6 tháng). Phó CN ClB Be+ hoạt động vì cộng đồng LGBT. BTC của nhiều hoạt động của khoa và chương trình.

Liên hệ:

  • Email: Bannguyen2001kg@gmail.com
  • Số điện thoại: 0941212044