THÁI ANH KỲ

Là newbie, ham học hỏi, hiếu kì, luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Chức vụ

Tiếp cận cộng đồng

Mục tiêu nghề nghiệp

Hỗ trợ thật nhiều người trong cộng đồng đăng kí dùng PrEP

Kỹ năng chuyên môn

 Mới

Kinh nghiệm làm việc:

  • Kết nối 100% số ca có phản ứng
  • Tìm kiếm được 15 khách PrEP trong tháng đầu tiên làm việc

Liên hệ:

  • Email: anhky.thai04@gmail.com
  • Số điện thoại: 0966224439