Dự án Laytest

Theo Kế hoạch Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng, các mô hình tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng được triển khai thí điểm, bao gồm mô hình tư vấn xét nghiệm HIV thông qua các tổ chức cộng đồng đang được công ty TNHH Phát triển Cộng đồng G3VN thực hiện.

Tính đến 30/7/2015, toàn quốc có khoảng 227.00 người nhiễm HIV đang sống với HIV/AIDS, hơn 76.000 người nhiễm HIV đã tử vong. Theo ước tính, hiện cả nước có khoảng 253.000 người nhiễm HIV và còn hơn 53.000 người chưa biết tình trạng HIV của họ. Trong khi đó, số tuyên truyền viên đồng đẳng giảm trong những năm qua, do đó, thiếu người đồng cảnh giới thiệu chuyển gửi người có nguy cơ cao đi làm xét nghiệm HIV – theo Kế hoạch Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

Mục tiêu của kế hoạch

Góp phần làm tăng tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của họ trong mục tiêu phát triển 90% người nhiễm HIV trong năm 2020.

Đánh giá tính khả thi và tính chấp nhận của các mô hình xét nghiệm tại cộng đồng và dựa vào cộng đồng.

Xây dựng hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

Tăng sự lựa chọn tự làm xét nghiệm HIV cho người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV.

Triển khai thông qua tổ chức cộng đồng

Mô hình tư vấn xét nghiệm HIV thông qua tổ chức cộng đồng đang được G3VN triển khai.

G3VN không ngừng lựa chọn và tìm kiếm các cộng tác viên, tiếp cận viên có mạng lưới và khả năng tiếp cận cộng đồng MSM và TG. Đồng thời, G3VN không ngừng đào tạo, hướng dẫn nâng cao năng lực, kinh nghiệm của tiếp cận viên về xét nghiệm HIV.

Ngoài ra, G3VN cũng thực hiện chuyển gửi những người có phản ứng với xét nghiệm sàng lọc HIV đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm khẳng định HIV.

Các sinh phẩm xét nghiệm được Bộ Y tế cấp phép hoặc được Tổ Chức Y tế khuyến cao sử dụng, hoặc sinh phẩm được một trong các nước Mỹ, các nước EU, Nhật phê duyệt sử dụng.

Đồng thời, G3VN cũng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, các đối tác phát triển, các tổ chức Phi chính phủ, dự án, tổ chức cộng đồng, các trung tâm phòng chống HIV/AIDS trong công cuộc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng MSM – TG.

Ngoài ra, G3VN thường xuyên tham gia các buổi tập huấn, đào tạo kiến thức về HIV/AIDS.

Gọi điện thoại
0906.200.902
Chat Zalo