Dự án 5% dự án bảo vệ tương lai

Trong năm 2017 tổ chức G3VN tiếp cận nhóm thanh niên MSM – TG trẻ tuổi có sử dụng ma túy tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua dự án CH03  trong 6 tháng cuối năm, G3VN đã chăm sóc và hỗ trợ cho những thanh niên trẻ giảm tác hại về ma túy. Trong quá trình hoạt động dự án với những hoạt động tiếp cận cộng đồng MSM – TG trẻ tuổi có sử dụng ma túy tại TP. Hồ Chí Minh những tiếp cận viên tại G3VN đã có những kết quả sàng lọc phát hiện 7 khách hàng có HIV và 31 khách hàng bị STI, trong đó có đến 60% sử dụng các loại ma tuý (ma tuý đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…) ít nhất một lần trong 6 tháng qua. Nhóm này có 40% sử dụng ma túy có bán dâm, mỗi tháng đi khách trung bình từ 8 – 10 lần.

Dự án 5% ra đời

Với những thực trạng như trên thôi thúc dự án về nhóm thanh niên MSM – TG trẻ tuổi có sử dụng ma túy ra đời, Dự án 5% – Dự Án Bảo Vệ Tương Lai – Chiến Lược Mới Để Kiếm Soát Lây Nhiễm Hiv Trong Nhóm Thanh Niên Sử Dụng Ma Túy. Dự án được xây dựng với những mục tiêu như tăng cường truyền thông tập trung thay đổi hành vi và giảm sử dụng ma túy trong cộng đồng MSM – TG bán dâm online và di biến động tại TP. Hồ Chí Minh với đối tượng nhóm MSM và TG có sử dụng các chất ma tuý trẻ không qua tiêm chích hoặc có tiêm chích và bán dâm online di biến động tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu được đặt ra những dịch vụ tiếp cận, chuyển gửi, chăm sóc khách hàng thuộc nhóm thanh niên MSM – TG trẻ tuổi có sử dụng ma túy được xây dựng và duy trì trong tương lai. Không chỉ vậy những hoạt động truyền thông, tư vấn, sinh hoạt chuyên đề và team building nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và tạo cơ hội giao lưu gặp gỡ cho giữa các đối tượng. Bên cạnh đó dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng khó khăn các dịch vụ: y tế/sức khỏe, tâm lý, tâm thần, điều trị nghiện, SKSS…. được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ sức khỏe và giảm rủi ro cho nhóm đối tượng. Những hoạt động và dịch vụ trong khuôn khổ dự án nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức như SCDI, Initiative 5% SIDA TUBERCULOSE, PALUDISME…

Những kết quả bước đầu

Qua một quá trình dự án hoạt động, những hoạt động và dịch vụ hình thành trong khuôn khổ dự án đã mang lại những kết quả tích cực và cải thiện thực trạng của nhóm thanh niên MSM – TG trẻ tuổi có sử dụng ma túy. Với đội ngũ tiếp cận viên và sự tìm kiếm liên tục các cộng tác viên hỗ trợ, G3VN hy vọng dự án 5% sẽ mang lại những kết quả tích cực hơn trong tương lai.

Gọi điện thoại
0906.200.902
Chat Zalo