DỰ ÁN
Dự án GF – Dự án Quỹ toàn cầu

Dự án GF – Dự án Quỹ toàn cầu

20/02/2019


Quỹ toàn cầu là một trong những tổ chức quốc tế hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động phòng chống AIDS. G3VN là một trong những tổ chức được Quỹ toàn cầu tài trợ trong thời gian dài, từ năm 2011 đến năm 2018. Dưới sự hỗ trợ của Quỹ toàn cầu, G3VN luôn đặt ra những mục tiêu hướng đến giảm hại và dự phòng HIV trên nhóm MSM-TG tại khu vực TP.HCM thông qua phát triển tổ chức và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ HIV/AIDS của các thành viên trong nhóm G3VN.

Xem thêm ››

Dự án Laytest

Dự án Laytest

20/02/2019


Theo Kế hoạch Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng, các mô hình tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng được triển khai thí điểm, bao gồm mô hình tư vấn xét nghiệm HIV thông qua các tổ chức cộng đồng đang được công ty TNHH Phát triển Cộng đồng G3VN thực hiện.

Xem thêm ››

DỰ ÁN 5% DỰ ÁN BẢO VỆ TƯƠNG LAI

DỰ ÁN 5% DỰ ÁN BẢO VỆ TƯƠNG LAI

20/02/2019


Trong năm 2017 tổ chức G3VN tiếp cận nhóm thanh niên MSM – TG trẻ tuổi có sử dụng ma túy tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua dự án CH03  trong 6 tháng cuối năm, G3VN đã chăm sóc và hỗ trợ cho những thanh niên trẻ giảm tác hại về ma túy. Trong quá trình hoạt động dự án với những hoạt động tiếp cận cộng đồng MSM – TG trẻ tuổi có sử dụng ma túy tại TP. Hồ Chí Minh những tiếp cận viên tại G3VN đã có những kết quả sàng lọc phát hiện 7 khách hàng có HIV và 31 khách hàng bị STI, trong đó có đến 60% sử dụng các loại ma tuý (ma tuý đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…) ít nhất một lần trong 6 tháng qua. Nhóm này có 40% sử dụng ma túy có bán dâm, mỗi tháng đi khách trung bình từ 8 - 10 lần.

Xem thêm ››