Lê Sơn Trung

Là một người luôn có trách nhiệm với những gì mà mình đã chọn. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn khi tôi biết chia sẻ cảm xúc và giúp đỡ mọi người.

Chức vụ

Tiếp cận viên cộng đồng

Mục tiêu nghề nghiệp

Giúp đỡ, tư vấn và hỗ trợ cộng đồng.

Kỹ năng chuyên môn

Laytest, tư vấn và hỗ trợ chuyển gửi điều trị Prep/Pep, tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ cho các bạn nằm trong nhóm dễ bị tổn thương

Kinh nghiệm làm việc:

Gần 2 năm làm tiếp cận viên cộng đồng

Thành tích:

Hỗ trợ kết nối điều trị cho hơn 100 ca Prep và 20 ca B20, tham gia vai các buổi Prep lưu động để hỗ trợ tư vấn xét nghiệm cho khoảng 1000 ca laytest.

Liên hệ:

Email: lesontrung@gmail.com

Số điện thoại: 0938991029

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *